ЦНАП виконкому Сіверської міської ради розпочинає надання послуг виїзного адміністратора із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор»

 

ПОРЯДОК

Надання послуги

Надання адміністративних послуг з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» відповідно до цих Вимог поширюється на мешканців громади з інвалідністю I групи та інших осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, хворих та людей похилого віку, що за станом здоров’я не здатні самостійно пересуватись.

Стан здоров’я суб’єкта звернення, підтверджується медичною довідкою про інвалідність, випискою з історії хвороби амбулаторного хворого або іншими медичними документами, які підтверджують неможливість самостійного пересування.

Послуга є БЕЗКОШТОВНОЮ.

Для отримання адміністративної послуги «Мобільний адміністратор» особа, що представляє суб’єкта звернення, звертається до Центру надання адміністративних послуг виконкому Сіверської міської ради.

Адміністратор Центру за зверненням особи, що представляє суб’єкта звернення, з’ясовує/перевіряє:

- вид адміністративної послуги, надання якої потребує суб’єкт звернення;

- належність суб’єкта звернення до категорій осіб, передбачених Порядком;

Адміністратор Центру, що здійснює прийом документів на оформлення адміністративних послуг відповідного напрямку, перевіряє наявність у особи, що представляє інтереси суб’єкта звернення, визначеного законодавством повного переліку необхідних для одержання певної адміністративної послуги документів.

 

Адміністратор Центру повідомляє про неможливість надання адміністративної послуги із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» у наступних випадках:

- суб’єкт звернення не відноситься до категорій осіб, визначених Порядком;

- особа, що представляє суб’єкта звернення, звернулась щодо отримання адміністративних послуг, що не входять до переліку послуг, які надаються через ЦНАП;

- адреса місця фактичного перебування суб’єкта звернення знаходиться за межами території м. Сіверськ та Сіверської міської територіальної громади в цілому

- відсутність в особи, що представляє суб’єкта звернення, необхідних для надання адміністративної послуги документів у повному обсязі

 

Адміністратор Центру з’ясовує необхідність оплати адміністративного збору за отримання адміністративної послуги, надання якої потребує суб’єкт звернення.

У випадку необхідності оплати адміністративного збору за отримання адміністративної послуги, надання якої потребує суб’єкт звернення, адміністратор Центру надає особі, що представляє суб’єкта звернення, реквізити для оплати адміністративного збору.

 

Особа, що представляє суб’єкта звернення, заповнює та засвідчує особистим підписом заяву на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» за формою. До заяви додається копія паспорта особи, що представляє суб’єкта звернення, та копія документу, що підтверджує право на отримання послуги «Мобільний адміністратор».

Після заповнення особою, що представляє суб’єкта звернення, заяви на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор», адміністратор Центру:

- визначає дату візиту адміністратора Центру до суб’єкта звернення за визначеною у заяві адресою;

 - фіксує дату виїзду за допомогою програмного забезпечення ЦНАП.

- надає особі-заявнику копію заяви на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» з відміткою про прийняття та заплановану дату виїзду.

 

Графік надання адміністративних послуг із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» визначається з урахуванням потреб мешканців міста Сіверськ та Сіверської об’єднаної територіальної громади в цілому, кількості заяв, прийнятих на надання послуг, наявності адміністративного ресурсу в Центрі надання адміністративних послуг міської ради.

 

Завантажити заяву

 

 

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді надсилати електронні звернення та ін.

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Оцінювання якості обслуговування

За допомогою даного сервісу Ви зможете провести оцінювання якості обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг